Skip to main content

Vẽ hình ngũ giác bằng Scratch SA3105

DỰ ÁN SCRATCH SA3105

(Click số để chạy các phiên bản)

(Có thể xem trên Mobile và full màn hình)

XEM BÀI GIẢNG

  • Hits: 1556