Skip to main content
Làm quen Scratch
Giáo viên: Mr Tuấn
Xuất bản: January 1, 2021
Thời lượng: 6 giờ, 30 phút
Trình độ: Làm quen
Chứng nhận: Hoàn thành bài học
Tags: scratch
Mục lục
Miêu tả
Giáo viên