Đăng nhập

Đăng ký

Khối lệnh Scratch
Giáo viên: TuanHung
Xuất bản: January 2, 2021
Thời lượng: 8.5 giờ
Trình độ: Phổ thông
Chứng nhận: Hoàn thành bài học
Mục lục
Miêu tả
Giáo viên

TỰ HỌC XYZ