Skip to main content

Game Flappy Bird bằng Scratch SA3208

DỰ ÁN SCRATCH SA3208

(Click số để chạy các phiên bản)

(Có thể xem trên Mobile và full màn hình)

XEM BÀI GIẢNG

  • Hits: 5319