Skip to main content

Đăng ký thành viên

Scratch A123-3T

450.000đ

  • Tên: Lập trình Scratch trình độ A (A123)
  • Mục tiêu: Trang bị các kiến thức và kỹ năng cơ bản về ngôn ngữ lập trình Scratch
  • Nội dung: Tổng hợp chuyên đề A1, A2, A3
  • Thời gian học trực tuyến: 3 tháng
  • Đối tượng: Học sinh C1, C2, C3 và Sinh viên