Mode
Menu
KẾT QUẢ
\[\int_{a}^{b} f(x)dx = F(b) - F(a)\]
EDUTECH.VN

SỬ DỤNG EDITOR

Bước 1: Sử dụng các hình ảnh trên Menu để biên soạn code LaTex.

Bước 2: Xem trước kết quả để chỉnh sửa tham số cho thích hợp.

Bước 3: Thêm dấu ĐôLa rồi Copy và Paste đoạn Code nhúng vào WebPage có MathJax.

Lưu ý:

- Khi chỉnh sửa xong, hãy click vào nút XEM KẾT QUẢ hoặc bật chế độ thời gian thực.

- Có thể chụp ảnh công thức trên màn hình rồi chèn vào tài liệu MS Word.

Version
Dịch tự động
Thời gian thực
Xem trước