Skip to main content

Vẽ hình lục giác bằng Scratch SA3106

DỰ ÁN SCRATCH SA3106

(Click số để chạy các phiên bản)

(Có thể xem trên Mobile và full màn hình)

XEM BÀI GIẢNG

  • Hits: 2471