Skip to main content

Vẽ hình sắc cầu vồng bằng Scratch SA3112

DỰ ÁN SCRATCH SA3112

(Click số để chạy các phiên bản)

(Có thể xem trên Mobile và full màn hình)

XEM BÀI GIẢNG

  • Hits: 2140