Skip to main content

Vẽ hình bánh xe bằng Scratch SA3108

DỰ ÁN SCRATCH SA3108

(Click số để chạy các phiên bản)

(Có thể xem trên Mobile và full màn hình)

XEM BÀI GIẢNG

  • Hits: 2359