Skip to main content

Các thuộc tính của đối tượng trong Scratch 3.0

Mọi kịch bản scratch đều nhằm mục đích điều khiển một đối tượng nào đó trên sân khấu. Một hình ảnh bất kỳ như ảnh nhân vật, con vật, đồ vật, hay chỉ là một ký hiệu,... đều được gọi chung là đối tượng scratch (sprite). Mỗi đối tượng có thể có một hoặc nhiều hình dạng (costume) khác nhau nhưng chỉ có một hình dạng đại diện xuất hiện trong khu vực quản lý chúng. Đối tượng mặc định trong Scratch là hình ảnh một con mèo.

KHU VỰC QUẢN LÝ ĐỐI TƯỢNG TRONG SCRATCH 3.0

quan ly doi tuongKhu vực quản lý đối tượng

Scratch cung cấp riêng một khu vực quản lý đối tượng. Mỗi dự án phải có ít nhất một đối tượng, dự án phức tạp có nhiều đối tượng thì các đối tượng đều xuất hiện trong khu vực quản lý và hiển thị bằng một hình đại diện nhỏ.

Các đặc điểm của đối tượng trong Scratch 3.0

1/ Trong một dự án phải có ít nhất một đối tượng.

2/ Mỗi đối tượng có những thông tin riêng

3/ Một đối tượng có thể có một hình dạng (costume) hoặc nhiều hình dạng khác nhau.

4/ Mỗi đối tượng thường có một kịch bản riêng. Tuy nhiên, cũng có thể nhập một đối tượng làm hình ảnh trang trí trên sân khấu mà không cần xây dựng kịch bản cho nó.

5/ Ta có thể nhập hoặc xuất một đối tượng cùng với tất cả thuộc tính của nó để sử dụng ở các dự án khác.

6/ Có thể di chuyển vị trí của đối tượng trên sân khấu bằng cách nắm và kéo thả chúng.

Lưu ý: Trong Scratch 3.0 bổ sung thêm khối lệnh: set drag mode () để giúp ta nắm kéo đối tượng trên sân khấu khi ở chế độ full screen.

  • Hits: 1297