Skip to main content

Giải đề thi Scratch năm 2017

Năm 2017, đề thi tin học trẻ với phần thi lập trình Scratch có yêu cầu như sau:

de thi scratch 2017

Với yêu cầu trên, chúng ta cần phải nắm chắc các vấn đề sau:

1/ Hiểu rõ cấu tạo sân khấu Scratch với chiều rộng trục x = 480px (steps) và chiều cao trục y = 360px. Bên cạnh đó, với các em nhỏ cấp tiểu học sẽ rất khó để hình dung ra một điểm có tọa độ (x,y) là ở chỗ nào trên sân khấu. Như trong các bài giảng, chúng ta đã được tìm hiểu về cấu tạo sân khấu và cách xác định tọa độ (x,y); vì sao cần phải biết tọa độ (x,y) là vì khi vẽ trên sân khấu chúng ta phải trả lời câu hỏi là "vẽ từ điểm nào". Nó cũng giống như khi ta cầm bút vẽ trên tờ giấy trắng, chúng ta cũng phải xác định đặt bút ở chỗ nào trên tờ giấy đó.

2/ Nắm chắc ý nghĩa tác dụng của các khối lệnh vẽ trong nhóm lệnh Pen. Ví dụ: pen down, pen up, set pen size to (), ... Để hiểu tác dụng của nó chúng ta hãy xem đoạn code ở phía dưới và phân tích, so sánh cẩn thận.

3/ Biết cách dùng các khối lệnh trong nhóm lệnh Motion. Trong bài này, chúng ta sẽ dùng khối lệnh x position (vị trí x hiện hành) và y position (vị trí y hiện hành), khối lệnh point in direction () là khối lệnh điều hướng di chuyển của bút vẽ để vẽ sang phải (vẽ hàng) hay vẽ xuống dưới (vẽ cột), ... Đặc biệt chúng ta hiểu như thế nào là "Vị trí hiện hành" của một đối tượng trên sân khấu?

4/ Nắm chắc và hiểu rõ cách ứng dụng các khối lệnh LẶP (repeat), ... trong nhóm lệnh điều khiển (control). Các khối lệnh này hầu như ngôn ngữ lập trình nào cũng phải có và nó có tần xuất sử dụng nhiều nhất.

5/ Hiểu được phương pháp giải bài toán "Trồng Cây" ở bậc Tiểu học đó là: Bài toán về tính số cây khi trồng cây ở cả 2 đầu đường.

Khi trồng cây ở cả 2 đầu đường thì số cây sẽ nhiều hơn số khoảng cách là 1. Như vậy ta có thể áp dụng một số công thức sau để giải các bài toán dạng này:

- Số cây = Độ dài đoạn đường : Khoảng cách giữa các cây + 1.

- Độ dài đoạn đường = (Số cây – 1 ) x Khoảng cách giữa các cây.

- Khoảng cách gữa các cây = Độ dài đoạn đường : (Số cây – 1 ).

6/ Lưu ý cuối cùng, nhưng rất quan trọng khi học lập trình, đó là: Chúng ta hiểu lập trình phần mềm (dự án, bài học, bài tập, bài thi, ...) là phải dựa vào các thao tác trên thực tế, phải dùng ngôn ngữ lập trình và tư duy thuật toán để mô phỏng lại các thao tác đó sao cho đạt kết quả mong muốn. Cụ thể là: Bạn hãy lấy một tờ giấy trắng, một bút, một thước và tiến hành vẽ ra cái bảng 6 cột 5 hàng, trên các điểm giao nhau hãy dùng bút để tô đậm lên. Chúng ta có thể mô tả các thao tác như sau:

+ Bước 1- Tạo hàng (dòng): Đầu tiên, tôi vẽ ra số dòng kẻ nằm ngang sao cho các dòng kẻ này tạo thành 5 khoảng cách (trồng cây 2 đầu đường); như vậy tôi sẽ phải vẽ lần lượt 5 + 1 = 6 dòng kẻ. Lưu ý các dòng kẻ cách đều nhau với đội dài theo yêu cầu đề bài ra là 50 (đơn vị trên giấy có thể là cm, trên Scratch là 50 steps hay pixcel - px)

+ Bước 2- Tạo cột: Tương tự, bây giờ chúng ta quay thước nằm dọc (thẳng đứng) để vẽ các đường kẻ sao cho nó tạo ra 6 khoảng cách đều nhau (50px), như vậy ta sẽ phải kẻ 6 + 1 = 7 đường kẻ dọc. Lưu ý, tất cả những thao tác nhỏ chúng ta cũng phải chú ý khi dùng Scratch nói riêng hay khi học lập trình nói chung.

+ Bước 3- Bây giờ chúng ta đã có một bảng hình chữ nhật với các ô vuông nhỏ bên trong, 6 x 5 = 30 ô vuông nhỏ. Trên mỗi điểm giao nhau, ta lại dùng bút để chấm một chấm to, đậm nét để giống với hình đã cho; thao tác chấm, chấm, chấm,... chúng ta sẽ nhìn thấy khi chạy dự án bên dưới.

Với 6 lưu ý trên, bây giờ chúng ta hãy xem 3 cách giải đề thi Scratch 2017 (Không biết của tỉnh nào, của hội nào, tôi thấy mọi người đăng trên youtube vô tình xem qua!)

GIẢI ĐỀ THI SCRATCH 2017

(Click số để chạy các phiên bản)

(Có thể xem trên Mobile và full màn hình)

Bộ code cách 1 giải đề thi tin học Scratch 2017. Làm theo đúng mô tả ở trên! (Muốn phức tạp thì hãy đi từ đơn giản, muốn sáng tạo thì phải hiểu rõ những điều cơ bản, cốt lõi)

when flag clicked
show
clear
glide (1) secs to x:(-150) y:(100)
point in direction (90 v)
set pen color to [#e81818]
set pen size to (1)
repeat (6)
	pen down
	move (300) steps
	pen up
	glide (1) secs to x: (-150) y: ((y position) - (50))
end
go to x: (-150) y: (100)
point in direction (180 v)
wait (1) secs
repeat (7)
	pen down
	move (250) steps
	pen up
	glide (1) secs to x: ((x position) + (50)) y: (100)
end
glide (1) secs to x: (-150) y: (100)
point in direction (180 v)
set pen size to (6)
repeat (7)
	pen down
	repeat (5)
		pen up
		move (50) steps
		pen down
	end
	pen up
	glide (1) secs to x: ((x position) + (50)) y: (100)
end
hide

Bộ code Scratch - Giải đề thi Scratch 2017 với cách 2 - Tích hợp vừa kẻ vừa chấm chấm chấm, .... Dùng khối lệnh goto để chạy nhanh hơn!

when flag clicked
show
clear
go to x: (-150) y: (100)
point in direction (90 v)
set pen color to [#007be7]
repeat (6)
	set pen size to (6)
	pen down
	set pen size to (1)
	repeat (6)
		move (50) steps
		set pen size to (6)
		pen down
		set pen size to (1)
	end
	pen up
	go to x: (-150) y: ((y position) - (50))
end
go to x: (-150) y: (100)
point in direction (180 v)
repeat (7)
	pen down
	repeat (5)
		move (50) steps
		set pen size to (6)
		pen down
		set pen size to (1)
	end
	pen up
	go to x: ((x position) + (50)) y: (100)
end
hide
  • Hits: 1959